KAKO? – pitanje za novo vreme

Ne možemo rešiti problem razmišljajući na isti način kao i kada smo problem stvorili.“ Albert Ajnštajn

Novo vreme, nova stvarnost, podrazumeva i nov način razmišljanja i pristupa problemima. Većina lidera/menadžera radi po ustaljenim principima, razmišljajući o ŠTA, a ne o KAKO. KAKO nije samo pitanje, KAKO je i odgovor. Continue reading

Komunikacija – nije sve u tome šta kažemo

Ljudi stalno komuniciraju. Čak i kad ćute. Dobra komunikacija je osnova svake veze, bilo profesionalne ili privatne. Komunikacija, kao što znamo, može biti verbalna i neverbalna. Koliko i šta utiče na „prenos“ poruke koju saopštavamo? 93% je uticaj neverbalne komunikacije, a samo 7% verbalne komunikacije. Zbog toga je sposobnost da se razume i koristi neverbalna komunikacija moćan alat koji pomaže u povezivanju sa drugima, izražavanju naših misli i osećanja. Hajde da vidimo šta sve podrazumeva neverbalna komunikacija. Continue reading