Istraživanje – zadovoljstvo poslom (CIPD i Halogen)

Zadovoljstvo poslom je pao na najniži nivo za više od dve godine u svim sektorima, navodi se u zajedničkom istraživanju koje su sproveli CIPD i Halogen. Podaci mogu biti zabrinjavajući. Ukoliko shvatimo da moramo menjati naš način rada i to primenimo, sigurna sam da ćemo osigurati da zaposleni budu zadovoljniji.

Iako je više ispitanika zadovoljno svojom zaradom (41%), nego nezadovoljno (36%), zaposleni imaju sve veću želju da promene posao. Ona je porasla za skoro četvrtinu (24%) u odnosu na prethodnu godinu, što je najviši nivo u poslednje dve i po godine.

Koji su to faktori koji utiču na zadovoljstvo poslom?

  • Razvoj veština – 27% ispitanika smatra da nemaju mogućnost za razvoj;
  • Ispunjavanje profesionalne ambicije – 36% njih kaže da u kompaniji u kojoj trenutno rade ne mogu to učiniti;
  • Odnos sa rukovodiocima – ukoliko rukovodioci imaju fer odnos sa zaposlenima i tretiraju ih pošteno, čak 67% ispitanika se će biti posvećeniji organizaciji u kojoj rade;
  • Jasni ciljevi – 59% ispitanika će biti zadovoljniji kada tačno znaju šta se od njih očekuje;
  • Podrška – u slučaju da imaju neki problem, 57% njih žele da im rukovodilac pruži podršku i to prepoznaju kao važan faktor koji utiče na njihovo zadovoljstvo;
  • Slušanje predloga – za 55% ispitanika je veoma bitno da rukovodioci slušaju njihove predloge.

Poslodavci moraju da menjaju svoj pristup kreiranju posla i upravljanju karijerom u skladu sa očekivanjima zaposlenih. Moraju prihvatiti promene koje se dešavaju i osigurati da zaposleni budu zadovoljni svojim poslom. Stari, tradicionalni pristup razvoju karijere mora zameniti novi, više holistički način. Zaposlenima treba omogućiti da se razvijaju u širinu, da stiču različita iskustva, kako bi sticali nova znanja i veštine.

Kada pogledamo ove podatke, shvatimo koliko rukovodioci utiču na zadovoljstvo poslom. Zato je važno da rukovioci razumeju da su oni glavni razlog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva zaposlenih. Pisala sam tekst o tome da zaposleni napuštaju šefove, ne kompanije, a ovi podaci samo potvrđuju tu tezu. Zbog toga rukovodioci moraju uspostaviti dobre odnose sa zaposlenima, bolje komunicirati, pružati im podršu, ne samo kada zaposleni imaju problema, već i u njihovom razvoju i napretku.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *