Kako do produktivnijih timova?

Stare metode, koje se i danas najviše koriste za povećanje produktivnosti tima su strateško planiranje, postavljanje ciljeva, merenje učinkovitosti… To samo po sebi neće dovesti do veće produktivnosti. Nikada ne smemo zaboraviti da tim čine ljudi. Ukoliko se oni ne osećaju dobro u timu, uspeh vrlo lako može izostati. Kako onda do produktivnijih timova?

  1. Poverenje  – osnova je dobrog odnosa među ljudima. Kada ljudi imaju poverenja jedni u druge, kada su sigurni u dobronamernost dela i mišljenja drugih, lakše komuniciraju, sarađuju, dele ideje, što dovodi do boljih rezultata.
  2. Komunikacija – i to efikasna, ključan je faktor u stvaranju produktivnih timova. Svaki naš postupak šalje određenu poruku, pa je tako i nekomuniciranje određen vid komunikacije. Kada smo uspostavili poverenje unutar tima, komunikacija će biti mnogo lakša i efikasnija. Svi eventualni nesporazumi koji nastanu ne mogu ugroziti funkcionisanje tima. Vrlo je važno da svi u timu jedni drugima daju povratne informacije i iskreno komuniciraju o svim stvarima koje utiču na tim.
  3. Saradnja – dovodi do povećanja produktivnost tima. Za ostvarivanje dobre saradnje među članovima tima nam mogu pomoći i mnogi alati. Istraživanje koje je sproveo McKinsey & Company pokazuje da implementacija alata za saradnju povećava produktivnost timova (IT) za 20-30%. To se odnosi na internu saradnju. Međutim, i eksterna saradnja je jako bitna. Ona uključuje naše klijente, partnere, sve one na koje naš rad utiče.
  4. Autonomija – tim je sačinjen od ljudi i neophodno je da svaki član tima oseća da je on važna karika. Mikromenadžment može imati loše posledice po tim. Svakom članu treba dati autonomiju da nešto samostalno uradi ili odluči. Takođe, moramo mu pomoći i osnažiti ga da uči i da se razvija. Sve to utiče na motivaciju, koja dovodi do veće produktivnosti.
  5. Jasni ciljevi – obezbeđuju da tim razume zašto nešto radi. Postavljanje ciljeva osigurava da svaki član tima ide u istom smeru. Time potpomažemo da se cilj ispuni.
  6. Alati – značaju ulogu u povećanju produktivnosti tima imaju i alati koje tim koristi. Treba pronaći one prave koji će biti dodatna pomoć timu da bolje radi. Alati sami po sebi teško mogu dovesti do povećanja produktivnosti. Ne mogu osigurati maksimalnu produktivnost određenog tima, ali imaju veliki uticaj kada su svi ostali uslovi ispunjeni.

Svaka od pobrojanih stavki je veoma važan faktor koji utiče na produktivnost tima. Pobrojala sam neke koji su za mene osnovni. Ukoliko omogućimo timu zdravu atmosferu koja podrazumeva poverenje, dobru komunikaciju, saradnju, autonomiju svakog člana tima, obezbedimo jasne ciljeve i alate koji će biti dodatna pomoć, sigurna sam da rezultat neće izostati.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *