Komunikacija – nije sve u tome šta kažemo

Ljudi stalno komuniciraju. Čak i kad ćute. Dobra komunikacija je osnova svake veze, bilo profesionalne ili privatne. Komunikacija, kao što znamo, može biti verbalna i neverbalna. Koliko i šta utiče na „prenos“ poruke koju saopštavamo? 93% je uticaj neverbalne komunikacije, a samo 7% verbalne komunikacije. Zbog toga je sposobnost da se razume i koristi neverbalna komunikacija moćan alat koji pomaže u povezivanju sa drugima, izražavanju naših misli i osećanja. Hajde da vidimo šta sve podrazumeva neverbalna komunikacija.

 

 • izraz lica
 • gestikulacija
 • paralingvistika (ton, jačina, ritam govora)
 • jezik tela
 • lični prostor – rastojanje između sagovornika
 • jezik očiju
 • dodir
 • izgled

Komunikacija se uči. Zato ako želimo da budemo bolji komunikatori, potrebno je da se posvetimo učenju. Za početak, evo 10 kratkih saveta:

 1. Obratite pažnju na neverbalne signale
  Ljudi komuniciraju informacije na najrazličitije načine, zato vodite računa o očima, gestikulaciji, pokretima tela, tonu glasa. Svi ovi signali su veoma važni prenosioci informacija. Ako obraćate pažnju na neverbalnu komunikaciju sagovornika, to će vam pomoći u usavršavanju vaše.
 2. Vodite računa o razlikama između verbalne i neverbalne komunikacije
  Ako se ono što je izgovoreno ne poklapa sa načinom na koji je izgovoreno i praćenom neverbalnom komunikacijom, obratite posebnu pažnju. Istraživanja su pokazala da kada reči ne prenesu ono što i neverbalni signali, ljudi ignorišu ono šta je rečeno i fokusiraju se na izraze raspoloženja, misli i emocija.
 3. Koncentrišite se na vaš ton glasa kada govorite
  Čak 35% ton glasa utiče na našu percepciju izgovorenog. Počnite da primećujete kako vaš ton utiče na druge i pokušajte da ga prilagodite idejama koje želite da prenesete.
 4. „Dobar“ kontakt očima
  Kada ljudi izbegavaju da gledaju u oči sagovornika, čini se kao da nešto pokušavaju da sakriju. S druge strane, previše kontakta očima može da deluje zastrašujuće. Zato „dobar“ kontakt očima podrazumeva meru. Neki eksperti komunikacije preporučuju da gledanje u oči sagovornika traje 4-5 sekundi.
 5. Postavite pitanje kada vas zbunjuju neverbalni signali
  Nije sramota pitati ako ne razumete. Tako i u ovom slučaju. Kada vam nisu jasni neverbalni signali sagovornika, pitajte ga da vam pojasni ono što je rekao. Prilikom ponavljanja istih reči, poruka koju vam prenosi može biti jasnija.
 6. Koristite signale da biste učinili komunikaciju efektivnijom
  Verbalna i neverbalna komunikacija zajedno prenose poruku. Možete unaprediti vaše komunikacijske sposobnosti korišćenjem jezika tela koji podržava ono što izgovarate.
 7. Posmatrajte signale kao deo celine
  Svaki pojedinačan gest može značiti mnogo, al’ ne mora. Neverbalnu komunikaciju treba posmatrati kao celinu. Ako se usredsredimo samo na jedan signal, vrlo lako se može desiti da potpuno drugačije shvatimo ono što sagovornik pokušava da nam prenese.
 8. Uzmite u obzir kontekst
  Kada komunicirate s drugima, obratite pažnju na situaciju u kojoj se komunikacija dešava. Različite situacije zahtevaju i različitu neverbalnu komunikaciju.
 9. Budite svesni da se signali mogu pogrešno protumačiti
  Blag stisak ruke prilikom rukovanja ne mora da znači odsustvo hrabrosti. Osoba možda ima zdravstvenih problema. Zato je važno stalno imati na umu tačku 7.
 10. Vežbajte
  Znate kada za nekoga kažu da može da „pročita“ druge. Ova veština se uči i vežba. Obratite pažnju na neverbalnu komunikaciju i vežbajte je sa drugima. Možete vaše komunikacijske sposobnosti mnogo unaprediti.

Počnite već danas. Razmislite o svemu i obratite pažnju šta vam osoba ustvari govori. I vežbajte, vežbajte, vežbajte…

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *