Šta nas to motiviše? Poverenje?

Motivacija.  Jedna od najvećih tajni koju svi mi koji se bavimo ljudima pokušavamo da otkrijemo.
Šta je to što nas motiviše? Da li je poverenje jedan od naših pokretača?
Zamislite rad u sredini gde lider/menadžer nema poverenja u svoj tim, gde zaposleni sabotiraju jedni druge umesto da se podržavaju. Zaposleni se plaše, više razmišljaju kako će da spreče kolege da postignu uspeh, nego kako da sami postignu više. Upravo takva sredina je posledica odsustva poverenja i postaje kočnica za poslovanje. Zbog toga je građenje poverenja u timu jedan od najvažnijih zadataka lidera.
U ovom postu želim da se pozabavim jednim modelom koji nam može pomoći pri identifikaciji osnovnih motiva koji vode do stvaranja poverenja među ljudima. To je ICPC model.

ICPC model podrazumeva ispunjenje sledeća 4 uslova kako bi se stvorilo i održalo poverenje među ljudima:

Namera (Intent): Zaposleni moraju da veruju da njihov lider i kolege imaju dobru nameru, a ne da razmišljaju o njihovim skrivenim namerama. Kada verujemo u dobre namere ljudi oko nas, ostavljamo malo prostora za izgradnju nepoverenja. Šta pomaže izgradnji poverenja? Kao lider ili kao član tima, treba da budemo iskreni, da naš rad bude transparentan, da prihvatamo sugestije…

„Zajedničke tačke“ (Commonality): Da bismo imali poverenja u nekoga, potrebno je da sa njim možemo da se poistovetimo. Otkrivanje zajedničkih interesovanja pomaže u izgradnji poverenja. Strah je možda i najveća prepreka za izgradnju poverenja među ljudima. Šta nam može pomoći? Treba da tražimo zajednička interesovanja sa kolegama, bilo da je to hobi, muzika, filmovi…

Osobenost (Propriety): Znamo da svaka sredina/tim, bilo da se radi o našoj porodici, prijateljima, timu na poslu ili u sportu, ima svoja pisana ili nepisana pravila ponašanja. Ako ih ne poštujemo, možemo podriti poverenje. Ovo je jako važno za sve „novajlije“ u timu. Ako u tim dođe novi kolega i ako ne poštuje pravila ponašanja, to trajno može uticati na stvaranje nepoverenja između njega/nje i ostatka tima. Šta pomaže pri izdradnji poverenja? Prvo treba posmatrati i pokušati shvatiti koja su sve to pravila ponašanja u timu u koji smo došli pre nego što učinimo nešto što će dovesti do nepoverenja. Naravno, ovde je jako bitna uloga HR-a i lidera koji treba sa novim kolegom da podele sva pravila ponašanja u timu i da mu pomognu da stekne poverenje tima.

Sposobnost/Kompetentnost (Capability/Competence): Ljudi su skloni da ne veruju ljudima koji nemaju kompetentnost, sposobnost, znanje za obavljanje nekog posla. Zato je važno da svi u timu budu svesni naše kompetentnosti. Šta nam može pomoći? Stalni razvoj, učenje i sticanje kompetentnosti potrebnih za obavljanje posla za koji smo zaduženi.

Kada su ispunjeni svi navedeni uslovi, da zaposleni veruju u dobru nameru kolega ili lidera, kada imaju zajednička interesovanja, kada poštuju pravila ponašanja u timu i kompetentni su za obavljanje posla koji rade, poverenje „dolazi“ lako. Ali ukoliko samo jedan od ova 4 navedena uslova nije ispunjen, poverenje je nemoguće izgraditi.

Možda nekada nismo ni svesni koliku ulogu poverenje ima u našoj motivaciji. Da li ste nekada razmišljali na ovu temu? Motiviše li vas poverenje?

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *